A tanulási folyamat időbeli eloszlásának és eredményességének vizsgálata a kalkulustanulásban

Authors

  • Szabolcs Berezvai
  • Tibor Oláh
  • Zsófia Pálya
  • Bence Sipos
  • Brigitta Szilágyi

DOI:

https://doi.org/10.3311/ope.400

Abstract

A műszaki- és gazdasági felsőoktatásban folyó kalkulusoktatás komoly kihívás elé állítja a tanárokat: viszonylag rövid idő alatt, nagy mennyiségű anyagot kell megtanítaniuk úgy, hogy a hallgató a matematika kurzusokon elsajátított ismereteket a szaktárgyakban, akár több félév csúszással is hasznosítani tudja. Olyan módszert kell kidolgozni, ami egy tudásában és képességeiben eltérő, nagy létszámú hallgatói közösségben is jól alkalmazható. A teszthatás, bár megfelel ezen követelményeknek, mégsem tartozik a gyakran alkalmazott metódusok közé. A módszer, amely a tanulás középpontjába az előhívást helyezi, sem a pedagógusok, sem a diákok között nem örvend nagy népszerűségnek. A teszthatás a többi tanulási-, tanítási metódushoz képest sokkal inkább gátat tud szabni a felejtésnek, de a hallgatónak ki kell mozdulnia a passzív befogadó szerepből, ami többeknek lehet kevésbé komfortos. Ezt a módszert találtuk alkalmasnak arra is, hogy a számonkérés előtti rövid időszakra koncentrálódó, úgynevezett kampányszerű tanulás helyett hallgatóinkat a folytonos tanulásra bírjuk. Ez azért volt fontos számunkra, mert bár rövid távon a megmérettetés előtti intenzív tanulás is eredményes, ennél a felejtés rendkívül gyors.A BME Gépészmérnöki Karának elsőéves mechatronikus és energetikus hallgatói számára az EduBase Online Oktatási Platform segítségével olyan könnyen kivitelezhető kalkulusoktatást valósítottunk meg, ami a teszthatás szempontjait szem előtt tartotta, kihasználta annak előnyös tulajdonságait. Jelen cikkben bemutatjuk a 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterében, a Matematika G2 kurzuson végzett kutatásunk eredményeit. Hétről hétre, napi bontásban követjük a hallgatók tanulási aktivitását, vizsgáljuk a kampányszerű és a folytonos tanulással elért eredményeiket. Calculus education in engineering and economic higher education programmes poses a severe challenge for teachers: in a relatively short period of time, they have to teach a large amount of material so that the students can build on the acquired knowledge in further subjects even after several semesters. A method needs to be developed that can be applied well among large, heterogeneous students with different knowledge and skills. Test effect meets these requirements, although is not one of the most commonly used methods, since this approach that puts development at the centre of learning is not very popular among educators or students. The test effect can be a much more effective tool to reduce forgetting than other learning and teaching methods, but the student must move out of their passive, receptive role, which may be less comfortable for many. We also found this method to be suitable for continuous learning instead of so-called campaign-like learning, which focuses only on a short period before the examination. This was important to us since intensive learning before the exams is often effective in short term, but forgetting is also extremely rapid afterwards.For the first-year mechatronics and energy engineering students at BME Faculty of Mechanical Engineering, with the help of the EduBase Online Education Platform, we completed an easy-to-implement calculus course that took into account the aspects of the test effect and took advantage of its benefits. In this article, we present the results of our research in the spring semester of the academic year 2018/2019 in the Mathematics G2 course. From week to week, we followed the learning activity of the students on a daily basis, examining their results achieved through campaign-like and continuous learning.

Author Biographies

Szabolcs Berezvai

A BME GPK Műszaki Mechanikai Tanszékének adjunktusa, jelenleg a gépész- és mechatronikai mérnök hallgatók számára kötelező alaptárgyakat (Statika, Szilárdságtan) oktat félévente közel száz hallgatónak. Korábban a Matematika Intézet junior óraadója volt. 2018-ban és 2020-ban is a BME legjobb oktatójának választották a hallgatók véleménye alapján, elnyerte a Gépészkar és a Műegyetem kiváló oktatója díjakat is. 

Tibor Oláh

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium magyar nyelv és irodalom kutatótanára, alkalmazott nyelvész, a Magyar Nyelvészeti Diákolimpia felkészítő tanára. Nyelvészeti, pedagógiai kutatási tapasztalatai, publikációi a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt hasznosulnak. Munkatankönyveket, felkészítő köteteket jelentet meg. Felkészítő tanári, tehetséggondozói eredményeit elismerik.

Zsófia Pálya

A BME GPK Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének doktorandusz hallgatója, jelenleg mechatronikai mérnök hallgatók számára szakirányos tárgyakat oktat a műszaki egyetemen. Korábban a Matematika Intézet junior óraadója volt 4 éven keresztül.

Bence Sipos

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mechatronikai mérnök mesterképzéses hallgatója. Korábban részt vett a tehetséggondozó kurzusok átdolgozásában, a Mechatronika Szakosztály öntevékeny kört két éven keresztül vezette, jelenleg pedig alelnöke. 

Brigitta Szilágyi

A BME TTK Matematika Intézetének és a BCE Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézetének egyetemi docense, a Műegyetem Tehetségsegítő Tanácsának titkára, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság elnöke. Az általa tartott kurzusokon szemeszterenként több mint száz hallgató tanul matematikát. A reguláris képzésben és a tehetséggondozásban kialakított új módszereik eredményesebb tanítást tesznek lehetővé.  

Downloads

Published

2020-12-22

Issue

Section

Tanulmányok